Covid-19 en gehoorverlies

Tot nu toe toont onderzoek aan dat gehoorverlies en tinnitus geen frequente symptomen zijn van de COVID-19-infectie. Als u echter positief bent voor COVID-19 en plotseling gehoorverlies ervaart, zoek dan onmiddellijk medische hulp om uw kans op herstel van uw gehoor te vergroten.

COVID-19: een invloed op uw gehoor?

COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, werd in verband gebracht met zowel korte als langdurige complicaties waaronder reuk- en smaakverlies, hartbeschadiging, longschade en neurologische aandoeningen. Sinds kort verschijnen berichten dat COVID-19 gehoor gerelateerde symptomen veroorzaakt.

We weten al dat virale infecties gehoorverlies kunnen veroorzaken en het coronavirus kan zenuwen beschadigen die informatie van en naar de hersenen vervoeren. Gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen) ten gevolge van deze infectie zijn nu een nieuw onderzoeksgebied.

Plotseling gehoorverlies als symptoom

Op basis van gepubliceerde casusrapporten lijkt het erop dat plotseling gehoorverlies zelden een symptoom is bij het begin van een corona-infectie. Slechts enkelingen melden gehoorverlies aan één of beide oren. Ook duizeligheid en tinnitus tijdens of vlak voor een positieve coronatest komen zelden voor.

Onderzoek: wat we tot nu toe weten

Afgezien van een aantal rapporten is er tot op heden nog niet veel gepubliceerd door onderzoekers, wereldwijd zijn er slechts enkele studies aan de gang. Enkele voorbeelden:

In Israël werden 16 patiënten onderzocht. De onderzoekers gebruikten verschillende tests om de auditieve functie te evalueren, maar ze vonden geen verschillen tussen de twee groepen op vlak van gehoorzenuwbeschadiging.

Deskundigen van de Universiteit van Manchester bestudeerden 121 volwassenen die werden opgenomen. Zij werden na ontslag ondervraagd over hun aanhoudende symptomen. Acht daarvan meldden gehoorverlies en acht anderen zeiden dat ze tinnitus of oorsuizen hadden ontwikkeld.

Een Brits onderzoek toont aan dat bijna 1 op de 10 coronaviruspatiënten 8 weken later zelf gehoorverlies of oorsuizen rapporteerde. Het doet ons opschrikken, maar de onderzoekers wijzen er ook op dat het gehoorverlies en de tinnitus indirect gerelateerd kunnen zijn zoals bijvoorbeeld een bijwerking van medicijnen.

Met andere woorden, er is meer onderzoek en studies van hoge kwaliteit nodig om vast te stellen of er een verband bestaat tussen COVID-19 en de auditieve gevolgen: tinnitus en gehoorverlies.

COVID-19 en gehoorverlies: is er een verband?

Tot nu toe toont onderzoek aan dat gehoorverlies en tinnitus niet als frequente symptomen of complicaties worden gezien ten gevolge van de COVID-19-infectie.

Als u echter positief bent voor COVID-19 en plotseling gehoorverlies ervaart, zoek dan onmiddellijk medische hulp om de kans op herstel van uw gehoor te vergroten.