Oren en duiken: niet altijd de beste vrienden!

Een van de meest voorkomende duikverwondingen zijn (geh)oorproblemen. Drukverschil is hier de grote boosdoener. Willen we mensen afschrikken om te duiken? Zeker niet! Maar enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen bij het duiken, kunnen uw oren in gezonde staat houden.

Gehoorproblemen tijdens of na het duiken kunnen zich voordoen in de drie compartimenten van het oor: het binnenoor, het middenoor en het buitenoor. Permanent of tijdelijk gehoorverlies, tinnitus of ontstekingen zijn jammer genoeg problemen waar duikers af toe mee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk om vooraf te weten waar u aan toe bent.

Barotrauma

Een zogenaamd barotrauma betekent letterlijk drukverwonding: baro (druk) + trauma (verwonding). Als de duiker afdaalt in het water, dan is de druk in het middenoor niet gelijk aan de druk van de buitenomgeving. Wanneer u gaat duiken, wordt op deze manier de druk op uw trommelvlies groter en groter. Wanneer u dan uw oren niet kan ‘klaren’, dan kan de druk zo groot worden dat uw trommelvlies gaat scheuren (trommelvlies perforatie). Dit kan leiden tot gehoorverlies, oorsuizen en duizeligheid.

Ook buitenoor barotrauma’s kunnen optreden wanneer de gehoorgang verstopt geraakt door lucht tussen het trommelvlies en een zogenaamde ‘blokkade’: oorsmeer, oordopjes zonder ventilatie-openingen of een te strakke duikerskap.

Ooronsteking

Doordat uw gehoorgang bij het duiken vaak nat wordt en het water niet altijd even proper is, kan uw gehoorgang soms gaan irriteren. Een bacterie in het buitenoorkanaal kan zo tot een ontsteking leiden. Een speciaal duikmasker of speciale oordruppels kunnen gebruikt worden als preventieve middelen.

Wanneer mag u nu wel of niet duiken?

  • Als u gehoorproblemen, gehoorverlies of evenwichtstoornissen ondervindt door het duiken, dan neemt u sowieso best even een pauze.
  • Als u lijdt aan plotseling, tijdelijk gehoorverlies door een duiktrauma, wil dit niet noodzakelijk zeggen dat u niet meer mag duiken. Wel moet u zeker zijn dat blijvende klachten (drukkend gevoel, permanent gehoorverlies, …) niet het gevolg zijn van een klaarprobleem in het middenoor.
  • Indien u aan één kant slecht of niet hoort, dan vermijdt u het best om te duiken. In dat geval is er een te groot risico op duizeligheid tijdens het duiken, wat gevaarlijk is.
  • Wanneer u herhaaldelijk last hebt van plotseling gehoorverlies of duizeligheid, dan is duiken uit den boze. De oorzaken hebben dan misschien niet zozeer met het duiken zelf te maken. Ook hier kan u echter duizelig worden en dat moet vermeden worden.

Indien u gehoorproblemen ondervindt tijdens of na het duiken, raden wij u steeds aan een NKO-arts te raadplegen.

Enkele voorzorgsmaatregelen:

De kans op oorverwonding verkleint als u enkele simpele regels in acht houdt:

  • Uw oren goed klaren.
  • Nooit duiken met een verkoudheid, verstopte neus of andere verstopping.
  • Uw duik afbreken als u uw oren niet kunt klaren.

Overleg met uw audioloog

Heeft u vragen over duiken of de effecten op je gehoor? Of wil u gratis uw gehoor laten testen? Contacteer ons voor een afspraak.