Waarom u slechter hoort als u ouder wordt

Ouder worden en minder goed horen, het gaat vaak samen. De TV moet harder, u verstaat minder goed wat mensen zeggen, u hoort de telefoon niet rinkelen, … Als het gehoor op oudere leeftijd achteruitgaat, wordt dat ouderdomsslechthorendheid genoemd.

Ouderdomsslechthorendheid: een normaal verschijnsel

Ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis hoort bij het leven. Net zoals uw haar grijs wordt of het feit dat u rimpels krijgt, functioneert het menselijk lichaam nu eenmaal minder goed als we ouder worden en de jaren voorbijgaan. En dat geldt ook voor ons gehoororgaan.

De cijfers spreken voor zich. Wist u dat vanaf de leeftijd van 30 jaar al de eerste tekenen van achteruitgang meetbaar zijn in het hogetonengebied? Ouderdomsslechthorendheid doet zich voor bij ongeveer één op vijf mensen tussen vijftig en zestig jaar en bij ongeveer één op de drie tussen zestig en zeventig jaar. De helft van de 70-plussers hoort slecht of minder goed. De mate van slechthorendheid en het moment waarop men er last van krijgt, verschillen van persoon tot persoon. Gehoorverlies bij het ouder worden komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Een geleidelijk en onopgemerkt proces

Ouderdomsslechthorendheid is een langzame achteruitgang van het gehoor. Gehoorverlies door ouderdom wordt dan ook niet onmiddellijk opgemerkt. In het begin merkt u nauwelijks iets. Eerst wordt het lastiger om hoge tonen te onderscheiden. Zachte medeklinkers (b, f, m, n, s, v, w) worden slecht verstaanbaar, vooral op rumoerige of weergalmende plaatsen. Maar het zijn net de medeklinkers die de betekenis van een woord bepalen. Dus u hoort wel, maar u ‘verstaat’ minder goed wat mensen u vertellen.

Slechthorenden passen zich dikwijls onbewust aan. De televisie wordt wat harder gezet of tijdens een gesprek gaat u nauwlettender de articulatie van uw gesprekspartner in de gaten houden. Zo zijn het vaak familieleden of vrienden die als eerste het gehoorverlies opmerken.

Symptomen van ouderdomsslechthorendheid

Symptomen van ouderdomsslechthorendheid vallen grotendeels samen met algemene symptomen van slechthorendheid. Bekijk ze hier.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak is slijtage van de haarcellen in het binnenoor. Het geluid geraakt nog wel bij de haarcellen, maar er worden geen signalen meer naar de hersenen gestuurd. Ook aandoeningen van het trommelvlies of de beentjes in het middenoor kunnen gehoorverlies op oudere leeftijd veroorzaken.

Andere mogelijke oorzaken zijn:

  • Erfelijkheid
  • Eerdere blootstelling aan lawaai, door muziek of op het werk
  • Ooraandoeningen uit het verleden, zoals middenooronsteking
  • Medicijngebruik
  • Vaatproblemen, hoge bloeddruk of diabetes
  • Slechte levensstijl, zoals roken of overmatig alcoholgebruik, of slechte eetgewoonten

Het gevaar: sociaal isolement

Oudere mensen die minder goed gaan verstaan, voelen soms schaamte en kunnen de moed verliezen. Het gevaar schuilt erin dat mensen zich gaan terugtrekken uit sociale activiteiten. Het risico op sociale isolatie is groot. Het is dan ook belangrijk om te wijzen op de mogelijke oplossingen om gehoorverlies aan te pakken.

Overleg met uw audioloog voor de juiste oplossing!

Wanneer u signalen van slechthorendheid opmerkt, is het in de eerste plaats zinvol om langs te gaan bij uw huisarts. Die kan u eventueel doorverwijzen naar een neus-, keel- en oorarts. Of maak een afspraak bij een erkend audioloog voor een gehoortest. Uw audioloog geeft u dan het juiste advies over de mogelijkheden rond een gepast hoortoestel.

Contacteer ons voor een afspraak of voor een gratis hoortest!